Bilim

Önlem Nafakası Nedir?

Boşanma davasının açılmasıyla birlikte hâkim tarafınca hükmedilen, mecburi görüldüğü durumlarda dava kararı kesinleşinceye değin devam edebilen ve tarafların bu süreçte yaşam standartlarının negatif halde etkilenmemesi açısından verilen nafaka türüne önlem nafakası ismi verilir. Kısaca boşanma davalarında, muhakkak bir yargı verilinceye dek, geçici olarak taraflardan birinin karşısında tarafa ve var ise çocuklarına barınma ve bakım hikayelerinde yardım …

Tedbir Nafakası Nedir?Boşanma davasının açılmasıyla birlikte hâkim tarafınca hükmedilen, lüzumlu görüldüğü durumlarda dava kararı kesinleşinceye dek devam edebilen ve tarafların bu süreçte yaşam standartlarının olumsuz halde etkilenmemesi açısından verilen nafaka türüne tedbir nafakası ismi verilir. Kısaca boşanma davalarında, belirlenmiş bir yargı verilinceye değin, geçici olarak taraflardan birinin aleyhinde tarafa ve var ise çocuklarına barınma ve bakım hikayelerinde yardım etmek adına her ay veya hakimin mecburi görmüş olduğu durumlarda toplu olarak, ödemeye mecburi olduğu nafakadır.

Önlem Nafakasının Genel Şartları ve Özellikleri

Önlem nafakasını diğeri nafaka türlerinden ayıran bir dizi özellikleri vardır. Bu özellikleri ise şöyle sıralayabiliriz :Tedbir Nafakası Nedir?
• Boşanma yahut tarafların bambaşka yaşamasına ilişik olan ayrılık davasında süreç devam ederken istenebilecek olan bir nafaka türüdür.
• Geçici nafakadır ve boşanma davasında karar kesinleşinceye değin önlem nafakası verilmeye süre gelir. Ama ayrılık kararının sonuna dek aralıksız önlem nafakası karar kesinleştikten sonradan kendiliğinden sona erecektir.
• Hâkim, boşanma davalarında eşlerin geçimini sağlama, çocuk varsa de onun bakımı hikayesinde geçici bir tedbir alabilecektir. Zira hâkim, tedbir nafakasına hükmedebileceği şeklinde davanın tüm aşamasında tarafın talebiyle de nafakaya hükmedebilecektir.
• Boşanma davasında ortak çocuk için dava sürecinde istenebilen tedbir nafakasında en mühim detaylar çocuğun yaşıdır. Zira reşit olmuş bir çocuğa, dava devamında ödenmesi sebebiyle tedbir nafakası istek edilemez.
• Mahkeme kadar hükmedilmiş olan bir önlem nafakasında, kural gereği duruşma dava zamanı itibariyle önlem nafakası ödenmesi biçiminde karar alacaktır.
• Önlem nafakası, nafaka verilecek olan tarafın ölümü halinde son bulacaktır. Şayet bu ferdin nafakası ödenmemiş veya birikmiş nafaka Tedbir Nafakası Nedir?borcu varsa de nafaka alacaklısının mirasçıları kanalıyla vefat geçmişine değin biriken nafakanın ödenmesini istenebilecektir.
• Önlem nafakasında herhangi bir kadın-erkek ayrımı mevzubahis değildir. Her iki taraf da koşulları taşıyorsa tedbir nafakası ödenmesini istek edebilecektir.
• Önlem nafakasında zaman aşımı süresi yoktur ve her daim istenebilecek bir nafaka türüdür. Bunun yanında yenilenebilir ve devamlı bir borç olması dolayısıyla da izdivaç boyunca istenebilir.

Önlem Nafakasının Çeşitleri Nedir?

Nafakanın hükmedildiği zamana tarafınca iki tane önlem nafakası türü bulunmaktadır. Bu nafakalar ise şunlardır:
• Boşanma davası açılmadan ilkin arzu edilecek olan tedbir nafakası,
• Boşanma davası devam ederken arzu edilmiş olan tedbir nafakası olmak suretiyle iki tanedir.

Önlem Nafakası Davasında Yetkili ve Sorumlu MahkemeTedbir Nafakası Nedir?

Önlem nafakası ihtiyari olarak oluşturulan davalarda sorumlu olan mahkeme aile mahkemeleridir. Halbuki aile mahkemesi bulunmayan yerlerdeki sorumlu duruşma ise asliye hukuk mahkemeleridir ve tedbir nafakası davalarına aile mahkemesi sıfatıyla bakacaktır.Önlem nafakalarında yer yönünden yetkili olan mahkeme de eşlerden birinin yerleşim alanıdır. Dava taraflardan birinin konut alanı içinde görülecektir.
Duruşma; önlem nafakası miktarında, tarafların evlilik donanması süresince eşin sağlamış olduğu toplumsal ve idareli durumları göz önünde bulundurmaktadır. Nafaka alacak tarafın boşanma davasından önceki yaşamından değişik bir ekonomik süreç yaşamaması ve ekonomik düzeyinin düşmemesi dikkate alınarak önlem nafakasına hükmedilecektir.

Önlem Nafakasını Kim İsteyebilir?

Önlem nafakasını boşanma davasının taraflarından yalnız biri isteyebilir. Tarafların nafaka istemesi hikayesinde hanım yahut adam olmalarının bir önemi yoktur. Adam eş de dava süresince bedensel durumunun kötü olması nedeniyle eşinden tedbir nafakası başvurusunda bulunabilir.
Benzer halde tedbir nafakasını istek eden tarafın şikayetçi veya davalı Tedbir Nafakası Nedir?olmasının da hiç bir önemi yoktur. Zira kanunda bu hususta bir sınırlama yer almadığı şeklinde aksi bir karar da kötüye kullanımlara niçin olabilecektir. Dolayısıyla tedbir nafakası isteyen taraf sanık da olsa davacı da olsa şartların bulunması niteliğinde tedbir nafakası isteyebilir.
Karşılıklı çocuklar açısından önlem nafakasını ise, evlatların fiilen yanında bulunmuş olduğu veya mahkemece boşanma davası esnasında tedbiren velayeti kendisine verilmiş olan taraf diğeri tarafa çocuklar yararına imlemek için tedbir nafakası başvurusunda bulunabilir.

Önlem Nafakası Iyi mi Hesaplanır?

Önlem nafakasının miktarını, davaya bakan hakim takdir edecektir. Ama dominant takdir yetkisini kullanırken kesinlikle Modern Kanunda kayıtlı olan kriterleri göz önünde bulundurmak zorundadır. Baskın eşlerin geçimini, barınmasını ve evlatların korunması ve bakımını sağlayacak halde bir tedbir nafakası miktarı belirler.
Eşlerin meslek yaşamı, almış oldukları ücret, mülk varlıkları, evlatların öğrenim durumları ve yaşı, ortak konutun kendilerine ilişik olup olmaması ve boşanma davası süresince ortaklaşa konutu kimin kullanacağı, yeme, barınma, giyinme, ulaşım, sıhhat durumu şeklinde gereksinimleri nafaka ödeyecek eşin mali gücü niteliğinde müessir güvenilir oranda önlem nafakasına hükmeder.

Önlem Nafakası Iyi mi Ödenir?

Önlem nafakasında önerilen ödeme türü eşin banka hesabına yahut PTT vasıtasıyla kendisine ödeme yapılmasıdır. Keza şayet önlem nafakası alan eş, nafaka ödemesi meydana getirecek olan eşe tedbir nafakasına ilişik bir icra takip edeni başlatmışsa ödeme emrini düzenlemiş olan icra dairesinin veznesine yahut onun bildirdiği hesaba ödeme yapılabilir.

Tedbir Nafakası Nedir?Önlem Nafakası Ödenmezse Ne Olur?

Önlem nafakasının ödenmemesi halinde ödeme cebri icra ile yapılabilir. Önlem nafakası geçici bir önlem olması sebebiyle ödenmemesi halinde nafaka borçlusuna hükmedilen herhangi bir disiplin hapsi cezası yoktur. Kısacası, önlem nafakasının ödenmemesi niteliğinde alacaklı yalnızca alacağı öğrenim etmek için nafaka borçlusuna icra takip edeni başlatabilir. Bu vaziyet cezai bir mecburiyet gerektirmeyecektir.

Önlem Nafakası Ne Vakit Sona Erer?

Geçici önlem nafakası, dava zamanı itibariyle başlamış olan ve kararın Tedbir Nafakası Nedir?kesinleşmesine kadar devam eden bir yükümlülüktür. Lakin tedbir nafakasının bir dizi durumlarda kararın kesinleşmesinden ilkin de son bulması mümkündür. Eşlerden birisinin vefatı niteliğinde, benzer namına takdir edilen tedbir nafakası kendiliğinden son bulur. Ek olarak benzer hakkında gaiplik sonucu verilmesi niteliğinde da tedbir nafakası biter.
Taraflardan birinin bir kişiyle ahenkli bir yaşam sürmeye başlamasının tespiti halinde de duruşma önlem nafakasının son bulmasına karar verir. Bunun yanında tedbir nafakasından feragat olunması niteliğinde, feragat tarihinden itibaren de önlem nafakası biter.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.