Bilim

Keops Piramidinin Tarihçesi

Onlar granitten yapı kurdular,
bir divane ördüler piramidin içinde,
Onlar bu hoş işle güzellikler koydular ortaya…
Kurban taşları da ırmak kenarındaki sette,
geride kimseleri kalmadan ölen yorgunlarınki gibi abes.
-Eski Darı Aforizmalarından-
Keops Piramidinin Tarihçesi

Sıcak kumlar ile Akdeniz’in serin sularının tarihle dans ettiği yer; Khemet ya da bizim bildiğimiz adıyla Mısır. Nil deltası üzerindeki verimli topraklarda ve Nil Nehri boyunca belirlenmiş olan Darı, antik çağ tarihinin en ihtişamlı ülkelerinden biri olmakla birlikte, lüzum mimarisi, gerek mitolojisi, gerekse Atlantis’deri aldığı söylenti edilen Osiris öğretisiyle çağımızın en müthiş ve esrarengiz ikâmetgâh yerlerinden biridir.

Darı deyince akla birincil gelen bağlı ki Dünya’nın yedi harikasından biri olan Giza Piramididir. Giza adını Darı’ın başkenti Kahire’nin bir parçası olan El Giza bölgesini çevreleyen antik Giza kabir kentinden alır.

Keops Piramidinin TarihçesiEsas adı Khufu Piramidi olan Giza, Eski Yunanca’da Herodotos’un deyimiyle Kheops olarak bilinir. Khufu adını dönemin firavunu olan ve adı “Tanrı Khnum(Nil nehrinin kaynağı) beni korusun.” anlamına gelen Firavun Khnum-Khufu’dan almaktadır. Firavun Khnum-Khufu, Eski Mısır’da dördüncü hanedanda, İ.Ö 2551 ile 2528 yılları aralarında hüküm sürmüş olan firavundur. Giza’daki üç büyük piramidin yapımını başlatan ve babası Snefru’yu taklit eden Firavun Khufu’dur.

Keops için kabir olarak inşa edilen piramidin inşasının 30 sene sürdüğünü söylüyor, Herodotos. Yer altı odaları ve taşı çekmek için yolların yapımı on yıllık emeğe mülk olmuş; piramit için de keza 20 sene harcanmıştır.

Piramidin kenar uzunluğu az çok 230 metreydi ve M.S 1889’da Fransa‘da Eifel Kulesinin inşasına kadar Dünya’nın en büyük, insan eliyle yapılan eseri kabul edilirdi.

Keops Piramidinin TarihçesiPeki piramit nasıl inşa edilmişti? Günümüzdeki en münakaşacı konu gerçekte bu olsa lüzum. Kimilerine göre majik asalar ile doğa güçlerinin kullanımı, kimilerine göre papirüs büyüsü, kimilerine tarafından kaldıraçlar, makara sistemleri ve değişmez rampa teorisidir. “Herodotos’un kayıtları ile Arap tarihçi Abu Zeyd el Balkhy’nin anlattıkları birbiriyle paralellik gösterir.” demiştir yazan Ergun Samimiyetle, Antik Darı Sırları adlı eserinde. Herodotos, kayanın, üzerine konulan bir papirüs doğru levite edilerek (havaya yükseltilerek) taşındığına kendisinin şahsen tanık olduğunu tuttuğu tarihi kayıtlarına geçirmiştir. En rasyonel ve akla yatan teori ise değişmez rampa teorisidir. Bu teoriyi ortaya atan Fransız Mimar Jean-Pierre Hodin’e göre, halen piramidin içinde var olan rampa bu blokların yığın noktasına değin taşınmasına yardımcı olmuştur.

Keops Piramidinin Tarihçesi

Herodotos, Histories adlı eserinde ise piramidin yapılışında makinelerin kullanıldığını kaydetmiştir. Taşların kısa kesilmiş ağaçlardan yapılma makinelerle yukarıya çıkarıldığını söylüyor.

Peki, Piramit için gereken taşlar nereden sağlanmıştı? Kheops, herkesi kendisi için çalıştırmıştır, diyor Herodotos. Hatta kimisini Arabistan‘daki taş ocaklarından Nil’e değin taş çekmeye yollamış. “(…) Bir öyküde, onun,projelerine daha pozitif para bulabilmek için kendi kızını bile geneleve gönderdiğini anlatır. Öyküye tarafından, kız, her müşteriyle bir taş karşılığında yatar ve bu alışverişte böylece başarılı olur oysa, kendisine minik bir piramit yapı ettirecek kadar taş biriktirmeyi başarır.(…) Defin odalarına ve bazı piramitlerin alt yollarına dizilen elli tonluk granit blokların, yüzlerce kilometre uzaklıktaki Assuan’dan getirilmesi gerekiyordu. Esas kaplama malzemesi olan kireçtaşına gelmek daha kolaydı. ” (detaylı veri için Bknz, Charles Freeman, Mısır,Yunan ve Roma Antik Deniz Uygarlıkları, Dost Kitapçı Yayınları,2010 s. 35)

Onca taşı taşıyacak iş ve insan gücü hakkında neler diyor, meşhur Tarihçi Herodotos? Firavun Khufu’nun çok acımasız olduğundan bahseden tarihçi, kimilerini Arabistan’daki taşları gemilere yükleyip karşısında kıyıya vermek, oradan da Libya dağlarına kadar taşımak işini vermiştir. Charles Freeman eserinde, böylesine bir piramidin Giza’da yapılan deneyler sonucunda 25.000 şahsiyet bir iş gücünden bahseder. Herodotos, bunca işçinin ne değin bayırturbu, ne kadar sarımsak, ne değin soğan yediğini piramitte yazılmış olduğunu söyler.

Keops Piramidinin TarihçesiMısır için gizemli tabirini kullanmıştık. Peki benzer tabiri büyük piramit Kheops için de kullanmak rasyonel olmaz mı acaba? Örneğin Keops Piramidinin konumu. Dünya haritası üstünde bakılacak olursa piramidin bütün uç noktasından geçen boylam, kara ve denizleri iki eşdeğer parçaya böler. Yani piramid, ayrıca Dünya’ya kadar ayrıca de Darı’a kadar merkezî bir noktada yer almaktadır.Bunu ilk farkeden kişi 19. yüzyılda Keops Piramidi’nde araştırmalar yapan İngiliz Gökbilimci Prof. Piazzi Smyth olmuştur.

Bir rivayete kadar ise piramidin bir enerjisi olduğu ve içindeki kalıntılara hasar vermediğidir. “1900’lü yıllarda (…) Andre Bovis isimli bir Fransız araştırmacı piramidin içindeki odalarda ölü hayvan ve artıkların normalden fazla öbür bir görüntüye sahip olduğunu farketti.” (Bknz. Ergun Candan, Antik Mısır Sırları,Sınır Ötesi yayınları,2005)

Keops, öteki iki büyük piramit olan Mykerinos ve Kefren ile birlikte kuzey yıldızının doğuş ve batış pozisyonları arasındaki orta nokta alınarak yerleştirildiği görülüyor.

Hala gizemlerini koruyan piramitlerin, şayet de bilinenin ötesinde bir anlamı vardır… “https://www.bilgiustam.com/misir-piramitlerinin-sirri-nedir/”

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Göz Atın
Kapalı